هیئت مدیره شرکت

سلطانمراد سلطانیان

سمت: مدیر مالی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

بیش از 35 سال سابقه مفید در زمینه امور مالی
رزومه کامل

صابر شهیدی

سمت: عضو هییت مدیره

کارشناس ارشد مدیریت مالی

بیش از 7 سال سابقه مفید در زمینه امور مالی

رزومه کامل

قاسم خدادادی

سمت: نایت رئیس هییت مدیره

کارشناس مهندسی مکانیک

بیش از 18 سال – نصب ، نظارت و اجرا تجهیزات و تاسیسات مکانیکی ( ثابت و دوار )
رزومه کامل

ابوالفضل صادقی

سمت: مدیرعامل و رئیس هییت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

بیش از 18 سال – مدیریت پروزه های EPC و نگهداری و تعمیرات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

رزومه کامل